c

Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài

29/05/2019 duc minh xkld 0 Bình luận

Chương trình đào tạo tiếng nhật tại trung tâm đào tạo của Công ty

Chỉ khi hiểu và học tốt tiếng Nhật thì người lao động mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Chính vì vậy hầu hết các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản đều yêu cầu ứng viên phải học tiếng Nhật trước khi xuất cảnh. Thời gian học tiếng từ 5-6 tháng có những đơn hàng yêu cầu tiếng nhật cao hơn khoảng 8 tháng trước khi xuất cảnh

Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2007/QĐ-BLĐTBXH  ngày 18  tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

1. Trang bị những hiểu biết cần thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật cũng như phong tục, tập quán, nếp sống, sinh hoạt và làm việc của nước tiếp nhận lao động để người lao động nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống và làm việc ở nước ngoài.

            2. Người lao động được rèn luyện thói quen và xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của người lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài

Số TT

Nội dung

1

Truyền thống, bản sắc văn hoá cuả dân tộc

2

Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành chính của Việt Nam và của nước tiếp nhận người lao động

3

Nội dung hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài với người lao động

4

Kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động

5

Phong tục tập quán, văn hoá cuả nước tiếp nhận người lao động

6

Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống

7

Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hàng ngày

8

Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài

 

 

Xuất khẩu lao động Đức Minh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: